ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรอง(推荐信)
อ่านแล้ว : 81 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-03-06 15:20:15
รายละเอียดทุนสถาบันขงจื่อ 2017 (เกณฑ์ใหม่)
อ่านแล้ว : 251 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-03-03 18:17:46
ขอประกาศแจ้ง เกี่ยวกับชำระค่าสมัครสอบ HSK/HSKK/YCT
อ่านแล้ว : 91 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-02-20 14:04:38
ประชาสัมพันธ์โครงการ “ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน”
อ่านแล้ว : 229 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2016-12-26 13:54:43
เปิดสอนรายวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษ
อ่านแล้ว : 321 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2016-12-26 13:52:32
==:==:==:== ข่าวสารทั้งหมด ==:==:==:==
ภาพกิจกรรมต่างๆ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2560
อ่านแล้ว : 15 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-03-20 15:11:14
การประชุมทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่สมัครรับทุนเรียนที่ประเทศจีน
อ่านแล้ว : 113 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-02-01 16:12:27
ตรุษจีนประจำปี 2560 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านแล้ว : 65 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-01-27 09:34:14
ประชุมสถานศึกษาคู่ความร่วมมือและเครือข่ายสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านแล้ว : 49 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-01-25 11:55:56
งานเลี้ยงอำลา และต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายจีน
อ่านแล้ว : 54 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-01-21 14:13:19
==:==:==:== ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==:==:==:==
ภาษาและวัฒนธรรม
รายการประจำเดือนกรกฎาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 16:38:48
รายการประจำเดือนมิถุนายน2558
วันที่ : 2015-10-26 12:04:41
รายการประจำเดือนพฤษภาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 11:03:47
รายการประจำเดือนเมษายน 2558
วันที่ : 2015-10-22 11:00:14
VDO Confucius