ภาพกิจกรรมต่างๆ
โครงการทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษา ณ มหานครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5-11 มีนาคม 2561
อ่านแล้ว : 3 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-03-14 09:00:26
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน
อ่านแล้ว : 8 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-03-12 09:25:38
ครบรอบ 12 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านแล้ว : 44 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-01-19 11:19:10
เปิดศูนย์วิจัยจีนศึกษา สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านแล้ว : 33 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-01-19 10:55:15
พิธีประสาทปริญญาบัตร โครงการความร่วมมือ 2 ปริญญา
อ่านแล้ว : 67 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-12-18 11:02:08
==:==:==:== ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==:==:==:==
ภาษาและวัฒนธรรม
รายการประจำเดือนกรกฎาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 16:38:48
รายการประจำเดือนมิถุนายน2558
วันที่ : 2015-10-26 12:04:41
รายการประจำเดือนพฤษภาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 11:03:47
รายการประจำเดือนเมษายน 2558
วันที่ : 2015-10-22 11:00:14
VDO Confucius