ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ2562
อ่านแล้ว : 643 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2019-05-02 09:18:54
เชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้า
อ่านแล้ว : 754 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-09-20 09:25:38
งานเทศกาลวัฒนธรรมอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่ 2
อ่านแล้ว : 1142 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-08-03 11:11:45
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน”
อ่านแล้ว : 1018 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-08-03 10:42:00
เปิดรับสมัครเรียนภาษาจีนประจำภาคต้น การศึกษา 2561
อ่านแล้ว : 1561 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-07-11 15:26:16
==:==:==:== ข่าวสารทั้งหมด ==:==:==:==
ภาพกิจกรรมต่างๆ
เทศกาลวัฒนธรรมอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่2
อ่านแล้ว : 874 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-08-17 08:56:23
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้ามีการบรรยาย “มนต์เสน่ห์อาหารการกินของจีน”
อ่านแล้ว : 748 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-08-17 09:47:18
ป็นวิทยากรในโครงการค่ายวิชาการและวัฒนธรรมจีน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อ่านแล้ว : 840 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-06-12 15:48:20
ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
อ่านแล้ว : 1023 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-05-25 15:47:06
ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
อ่านแล้ว : 919 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-05-16 16:16:59
==:==:==:== ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==:==:==:==
ภาษาและวัฒนธรรม
รายการประจำเดือนกรกฎาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 16:38:48
รายการประจำเดือนมิถุนายน2558
วันที่ : 2015-10-26 12:04:41
รายการประจำเดือนพฤษภาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 11:03:47
รายการประจำเดือนเมษายน 2558
วันที่ : 2015-10-22 11:00:14
VDO Confucius