ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรอง(推荐信)
อ่านแล้ว : 320 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-03-06 15:20:15
รายละเอียดทุนสถาบันขงจื่อ 2017 (เกณฑ์ใหม่)
อ่านแล้ว : 855 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-03-03 18:17:46
ขอประกาศแจ้ง เกี่ยวกับชำระค่าสมัครสอบ HSK/HSKK/YCT
อ่านแล้ว : 298 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-02-20 14:04:38
ประชาสัมพันธ์โครงการ “ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน”
อ่านแล้ว : 409 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2016-12-26 13:54:43
เปิดสอนรายวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษ
อ่านแล้ว : 599 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2016-12-26 13:52:32
==:==:==:== ข่าวสารทั้งหมด ==:==:==:==
ภาพกิจกรรมต่างๆ
ประชุมเชิงปฎิบัติการ “การสอนภาษาต่างประเทศ” สำหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ
อ่านแล้ว : 10 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-06-19 15:19:00
พิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
อ่านแล้ว : 23 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-06-05 11:58:27
โครงการเรียนภาษาจีนนอกห้องเรียน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
อ่านแล้ว : 31 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-05-28 14:41:43
ตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พบผู้บริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านแล้ว : 43 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-04-07 09:03:56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2560
อ่านแล้ว : 102 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-03-20 15:11:14
==:==:==:== ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==:==:==:==
ภาษาและวัฒนธรรม
รายการประจำเดือนกรกฎาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 16:38:48
รายการประจำเดือนมิถุนายน2558
วันที่ : 2015-10-26 12:04:41
รายการประจำเดือนพฤษภาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 11:03:47
รายการประจำเดือนเมษายน 2558
วันที่ : 2015-10-22 11:00:14
VDO Confucius