ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรอง(推荐信)
อ่านแล้ว : 263 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-03-06 15:20:15
รายละเอียดทุนสถาบันขงจื่อ 2017 (เกณฑ์ใหม่)
อ่านแล้ว : 705 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-03-03 18:17:46
ขอประกาศแจ้ง เกี่ยวกับชำระค่าสมัครสอบ HSK/HSKK/YCT
อ่านแล้ว : 221 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-02-20 14:04:38
ประชาสัมพันธ์โครงการ “ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน”
อ่านแล้ว : 365 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2016-12-26 13:54:43
เปิดสอนรายวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษ
อ่านแล้ว : 530 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2016-12-26 13:52:32
==:==:==:== ข่าวสารทั้งหมด ==:==:==:==
ภาพกิจกรรมต่างๆ
โครงการเรียนภาษาจีนนอกห้องเรียน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
อ่านแล้ว : 1 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-05-28 14:41:43
ตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พบผู้บริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านแล้ว : 30 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-04-07 09:03:56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2560
อ่านแล้ว : 81 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-03-20 15:11:14
การประชุมทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่สมัครรับทุนเรียนที่ประเทศจีน
อ่านแล้ว : 177 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-02-01 16:12:27
ตรุษจีนประจำปี 2560 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านแล้ว : 100 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-01-27 09:34:14
==:==:==:== ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==:==:==:==
ภาษาและวัฒนธรรม
รายการประจำเดือนกรกฎาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 16:38:48
รายการประจำเดือนมิถุนายน2558
วันที่ : 2015-10-26 12:04:41
รายการประจำเดือนพฤษภาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 11:03:47
รายการประจำเดือนเมษายน 2558
วันที่ : 2015-10-22 11:00:14
VDO Confucius