ภาพกิจกรรมต่างๆ
ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
อ่านแล้ว : 6 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-05-16 16:16:59
โครงการทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษา ณ มหานครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อ่านแล้ว : 24 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-04-27 16:12:15
นิทรรศการฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์
อ่านแล้ว : 24 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-04-02 17:06:33
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน
อ่านแล้ว : 24 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-04-02 17:04:20
ครบรอบ 12 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านแล้ว : 77 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2018-01-19 11:19:10
==:==:==:== ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==:==:==:==
ภาษาและวัฒนธรรม
รายการประจำเดือนกรกฎาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 16:38:48
รายการประจำเดือนมิถุนายน2558
วันที่ : 2015-10-26 12:04:41
รายการประจำเดือนพฤษภาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 11:03:47
รายการประจำเดือนเมษายน 2558
วันที่ : 2015-10-22 11:00:14
VDO Confucius