ภาพกิจกรรมต่างๆ
พิธีเปิดศูนย์อาหารวัฒนธรรมจีน เทศกาลอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่ 1
อ่านแล้ว : 16 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-08-22 20:42:22
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสร้างเครือข่ายกับสถาบันขงจื่อ ณ Confucius Institute at Hong kong Polytechnic University
อ่านแล้ว : 30 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-07-21 12:15:29
ประชุมเชิงปฎิบัติการ “การสอนภาษาต่างประเทศ” สำหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ
อ่านแล้ว : 43 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-06-19 15:19:00
พิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
อ่านแล้ว : 80 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-06-05 11:58:27
โครงการเรียนภาษาจีนนอกห้องเรียน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
อ่านแล้ว : 60 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-05-28 14:41:43
==:==:==:== ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==:==:==:==
ภาษาและวัฒนธรรม
รายการประจำเดือนกรกฎาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 16:38:48
รายการประจำเดือนมิถุนายน2558
วันที่ : 2015-10-26 12:04:41
รายการประจำเดือนพฤษภาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 11:03:47
รายการประจำเดือนเมษายน 2558
วันที่ : 2015-10-22 11:00:14
VDO Confucius