ภาพกิจกรรมต่างๆ
การประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมสองมหาวิทยาลัยครั้งที่ 12
อ่านแล้ว : 10 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-10-19 14:44:45
ร่วมส่งคณะครูชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษาไปเรียนรู้ภาษาจีนระยะสั้น 2 สัปดาห์
อ่านแล้ว : 30 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-10-09 11:25:41
ลงนามความร่วมมือเป็นศูนย์สอบวัดระดับ YCT ระหว่างสถาบันขงจื่อ และทรู คลิกไลฟ์ หน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
อ่านแล้ว : 9 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-10-04 11:20:18
พิธีเปิดศูนย์อาหารวัฒนธรรมจีน เทศกาลอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่ 1
อ่านแล้ว : 27 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-08-22 20:42:22
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสร้างเครือข่ายกับสถาบันขงจื่อ ณ Confucius Institute at Hong kong Polytechnic University
อ่านแล้ว : 54 ครั้ง | อัพเดทล่าสุด 2017-07-21 12:15:29
==:==:==:== ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==:==:==:==
ภาษาและวัฒนธรรม
รายการประจำเดือนกรกฎาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 16:38:48
รายการประจำเดือนมิถุนายน2558
วันที่ : 2015-10-26 12:04:41
รายการประจำเดือนพฤษภาคม2558
วันที่ : 2015-10-26 11:03:47
รายการประจำเดือนเมษายน 2558
วันที่ : 2015-10-22 11:00:14
VDO Confucius