อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่ายภาษาจีน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายปฐมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 17 มกราคม 2558

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 18:00:12