อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำขอนแก่น เยื่อมสถาบันขงจื่อ 28 มกราคม 2558

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 18:07:59