อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558

สถาบันขงจื่อแห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน และโรงเรียนต่างๆในภูมิภาคนี้ จัดการอบรมให้กับอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ดรอัจฉราวรรณ.ภญ.  โตภาคงาม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558” การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2558 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 57 คน และในการอบรมครั้งนี้ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญ ศาสตราจารย์ Liu Qiangong ผู้เชียวชาญด้านการสอนจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศจีน และ รองศาสตราจารย์ Liu Chaoying ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน มาบรรยายในการอบรมครั้งนี้ด้วย

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 09:51:55