อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฐมนิเทศอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2558 และการเซ็นสัญญาความร่วมมือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกับโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการปฐมนิเทศอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2558 และการเซ็นสัญญาความร่วมมือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบออนไลน์กับโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย โดยมี รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน  มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ จำนวน 29 คน

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 15:09:50