อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้อำนวยการฝ่ายจีน ได้ร่วมงาน พิธีเปิดโครงการการจัดการเรียนการสอน

พิธีเปิดโครงการการจัดการเรียนการสอน สาขางานเทคนิดเครื่องกลระบบขนส่งทางราง ความร่วมมือกับประเทศจีน และสาขางานอาหารและโภชนาการ ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 15:18:23