อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีลงนามความร่วมมือระยะที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์

สถาบันขงจื่อและฝ่ายการต่างประเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) แห่งประเทศจีน ปี พ.ศ.2549 กำหนดให้มีผู้บริหารจากสองมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์แห่งประเทศจีน เป็นกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มีการประชุมร่วมปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและให้นโยบายและข้อเสมอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

สถาบันขงจื่อ และฝ่ายการต่างประเทศ จึงจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2015 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ อธิการบดีของทั้งสองมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ Zhang Weiguo และรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ Jin Yule และรองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ และผู้แทนจากทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีนและฝ่ายไทย รองศาสตราจารย์ Wang Guibin และผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ ร่วมกันทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

อนึ่ง ในโอกาสนี้ ทั้วสองมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ แทนความร่วมมือฉบับเดิมซึ่งครบกำหนดห้าปีแล้ว

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 08:10:58