อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย) คนใหม่

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558 อาจารย์อิมรอน โสะสัน ผู้อำนวยการสถาบันวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558 อาจารย์อิมรอน โสะสัน ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย) คนใหม่ ณ อาคารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 01 ธันวาคม 2558 เวลา 15:36:59