อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสร้างเครือข่ายกับสถาบันขงจื่อ

           โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสร้างเครือข่ายกับสถาบันขงจื่อ 
ปีงบประมาณ 2559  กิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจับคู่ Benchmark
(ระยะที่ 2 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 17:40:09