อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

             บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 17:47:37