อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประชุมผู้บริหารสถาบันขงจื่อ และห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559

สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) และสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ ร่วมกับ

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมผู้บริหารสถาบันขงจื่อ และห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และมี

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น , เลขานุการเอกด้านการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย,ผู้อำนวยการหอการค้าจีนในไทยและประธานธนาคารแห่งประเทศจีน

,รองผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันขงจื่อในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา

ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

 ในงานประชุมครั้งนี้มีผู้อำนวยการจากสถาบันขงจื่อ 15 แห่ง และผู้อำนวยการจากห้องเรียนขงจื่อ 11 แห่ง เข้าร่วมประชุม

สถาบันขงจื่อในประเทศไทย ก่อตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนที่ถูกต้อง สำหรับการประชุมในวันนี้นอกจากผู้บริหารสถาบันขงจื่อ และห้องเรียนขงจื่อจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสถาบันฯ แล้ว ยังได้รับประโยชน์และความคิดเห็นจากกรณีศึกษาที่แต่ละสถาบัน หรือห้องเรียนขงจื่อนำเสนอในที่ประชุมและนำไปสู่ก้าวต่อไปของการพัฒนาสถาบันขงจื่อ และห้องเรียนขงจื่อในอนาคต

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 11:49:24