อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์

          สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ แก่บัญฑิตสาขาภาษาจีนธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศคณะศึกษาศาสตร์ และ มอบรางวัลภาพวาดโครงการประกวดวาดภาพฉลอง 10 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  ในการมอบรางวัลและประสาทปริญญาบัตร   และได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้จบการศึกษาด้วย

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 15:58:01