อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมสองสถาบัน ครั้งที่ 11 และการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเซาส์เวสท์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมสองสถาบัน ครั้งที่ 11 และการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเซาส์เวสท์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ Prof. ZHANG Weiguo อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาส์เวสท์ โดยมีคณะกรรมการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเซาส์เวสท์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นพยาน

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 12:54:13