อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันขงจื่อ สวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 05 มกราคม 2560 เวลา 15:00:39