อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่สมัครรับทุนเรียนที่ประเทศจีน

การประชุมทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่สมัครรับทุนเรียนที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:12:27