อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2560

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา และ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จัดการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน" ระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2560 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง (ที่ปรึกษาการบริหารองค์การสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายไทย) นายสมบัติ นาหลวง (ประธานชมรมชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา) นายนิรุตติ์ บุตรแสนลี (ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี) รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอีกด้วย โครงการนี้มีครูผู้สอนภาษาจีนและและครูผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน และในพิธีปิดก็ได้รับเกียรติจาก นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น) เป็นผู้กล่าวให้โอวาทและปิดพิธี

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 15:11:14