อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการเรียนภาษาจีนนอกห้องเรียน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

สถาบันขงจื่อร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จัดโครงการเรียนภาษาจีนนอกห้องเรียน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการนายเฉลิมศักดิ์ ภาระดิลกเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ไพรวัลย์ กัญญพันธ์ กล่าวรายงานโตรงการ และ รองศาสตราจารย์หู หลิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีนกล่าวต้อนรับ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 เข้าร่วมโครงการรวม 50 คน และอาจารย์อีก 10 ท่าน และวิทยากรจากสถาบันขงจื่อ รวม 20 ท่าน

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:41:43