อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมเชิงปฎิบัติการ “การสอนภาษาต่างประเทศ” สำหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบรรยายและประชุมเชิงปฎิบัติการ “การสอนภาษาต่างประเทศ” สำหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ Paul Kei Masuda จาก Arizona State University สหรัฐอเมริกา ในการเป็นวิทยากร โดยมี ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน ในกิจกรรมมีอาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 56คน

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 15:19:00