อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสร้างเครือข่ายกับสถาบันขงจื่อ ณ Confucius Institute at Hong kong Polytechnic University

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสร้างเครือข่ายกับสถาบันขงจื่อ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเจรจาความร่วมมือ ณ Confucius Institute at Hong kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ (ฝ่ายไทย) และรองศาสตราจารย์ หู หลิน (ฝ่ายจีน) โดยมี Professor Chu Hung-lam ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ Hong kong Polytechnic University ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการพูดคุยถึงการเรียนการสอนและการจัดตั้งศูนย์จีนศึกษา

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:15:29