อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีเปิดศูนย์อาหารวัฒนธรรมจีน เทศกาลอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่ 1

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 สถาบันขงจื่อ ได้จัดพิธีเปิดศูนย์อาหารวัฒนธรรมจีน พร้อมกับเปิดงานเทศกาลอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก Mr.Li Minggang กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดขอนแก่น รองกงสุลใหญ่ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น Mr.Zhou Gaoyu ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา (เลขานุการเอก) สถานเอกอัครราชทูตจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดขึ้น ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณภาพจาก วัชรา น้อยชมภู

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 20:42:22