อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงนามความร่วมมือเป็นศูนย์สอบวัดระดับ YCT ระหว่างสถาบันขงจื่อ และทรู คลิกไลฟ์ หน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายไทย และรศ.หู หลิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายจีน ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สอบย่อยในการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน กับ ทรู คลิกไลฟ์ หน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (True Click Life (TCL), True Corporation Public Company Limited (TRUE)) โดยมีคุณอนุสรณ์ ดำรงธรรม เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ คุณพิชญฎา หลิววิบูลผล และคุณกชนนท์ บัวสอาด ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพัฒนาการจัดการเรียนภารสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่จะเกิดขี้นในอนาคต

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 11:20:18