อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมส่งคณะครูชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษาไปเรียนรู้ภาษาจีนระยะสั้น 2 สัปดาห์

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย ร่วมส่งคณะครูชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษาไปเรียนรู้ภาษาจีนระยะสั้น 2 สัปดาห์ ในโครงการ”พัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้สมาชิกชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา” โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 23 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ นครฉงชิ่ง ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 09 ตุลาคม 2560 เวลา 11:25:41