อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมสองมหาวิทยาลัยครั้งที่ 12

การประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมสองมหาวิทยาลัยครั้งที่ 12 (มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์) ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทศโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย รศ.ดร.หู หลิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน นางสาวธีรญา พิกุลณี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และนางสาววัลลภา แซ่อึ้ง นักวิชาการศึกษา เดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อในปี2560 รายงานการเงิน และแผนการดำเนินงานในปี 2561

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 14:44:45