อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายไทย และรศ.หู หลิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายจีน และได้รับเกียรติจากนายชัชวาล พรอมรธรรม ตัวแทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นผู้ลงนาม พร้อมกับผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นและผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและครูสอนภาษาจีนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 แห่งร่วมเป็นสักขีพยาน หลังจากการลงนามความร่วมมือแล้วมีการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาจีนทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 13:49:55