อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมสถาบันขงจื่อโลก ครั้งที่ 12 ณ เมืองซีอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมสถาบันขงจื่อโลก ครั้งที่ 12 ณ เมืองซีอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายไทย และรองศาสตราจารย์ หู หลิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายจีน ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม และในครั้งนี้สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) จาก 1,088 ศูนย์สอบฯ ทั่วโลก ให้รับรางวัลศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ที่มีผู้สอบมากที่สุด ประจำปี 2560

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 14:48:19