อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีประสาทปริญญาบัตร โครงการความร่วมมือ 2 ปริญญา

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตโครงการความร่วมมือ 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และผู้ประสาทปริญญาบัตร และ รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวรายงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ในปี 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมพิธี ฯ จากคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ จำนวน 28 คน และ คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ จำนวน 27 คน สถาบันขงจื่อ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11:02:08