อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดศูนย์วิจัยจีนศึกษา สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 9 มกราคม 2561 มีพิธีเปิดศูนย์จีนศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือฮั่นปั้น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ มหานครฉงชิ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 นับเป็นสถาบันขงจื่อแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันสถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทั้งหมด 15 แห่ง และห้องเรียนขงจื่อ 11 แห่ง ซึ่งมีบทบาทในการยกระดับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การสอนภาษาจีนในทุกระดับการศึกษา การจัดนิทรรศการและการแข่งขันวิชาการเพื่อการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน การจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ทุนการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว การบรรยายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาวัฒนธรรมจีน

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10:55:15