อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครบรอบ 12 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 มกราคม 2561 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉลองครบรอบ 12 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ร่วมยินดี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) และมหาวิทยาลัยเซาวท์เวสต์ (South West University) ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้บริการทางการศึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนให้บริการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย ระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนและตระหนักถึงการทำงานของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มุ่งมั่นทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานตามพันธกิจจนประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตัวอย่างเช่น การได้รับรางวัลสถาบันขงจื่อต้นแบบ “Model Confucius Institute” ระดับโลก ในการประชุมขงจื่อโลก ครั้งที่ 10 ในปี 2558 ซึ่งมีเพียงสถาบันขงจื่อ 15 แห่งทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกจากทั้งหมด 500 กว่าแห่งและเป็นสถาบันขงจื่อแห่งเดียวในประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้รับรางวัลศูนย์สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนดีเด่น “Excellence Award in Chinese Test” ระดับโลก ในการประชุมขงจื่อโลก ครั้งที่ 12 ซึ่งมีเพียง 25 ศูนย์สอบฯ ที่ได้รับรางวัลนี้จาก 1,101 ศูนย์สอบฯ ทั่วโลก นอกจากรางวัลที่กล่าวมาแล้ว ยังมีรางวัลอันทรงคุณค่าอื่นๆ อีกมากมายที่นับเป็นเครื่องยืนยันและบ่งบอกถึงความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นความภาคภูมิใจให้ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 11:19:10