อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทรรศการฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์

มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ มหานครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คู่ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ในการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปี 2561 ได้ดำเนินงานมาถึงปีที่ 12 และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี อีกทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์และเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ นำโดย Prof.Shu Lichun นายกสภามหาวิทยาลัย Prof.Zhang Weiguo อธิการบดี และ Mr.Yu Yunfeng รองผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือในด้านการศึกษา งานวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัย ในสาขาต่างๆ เพิ่มเติมจากที่เคยมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว และสถาบันขงจื่อในฐานะที่เป็นองค์กรในการประสานงานระหว่างไทย-จีน จะต้องรักษาบทบาทและทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อดำรงความสัมพันธ์และมีส่วนช่วยผลักดันความร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีพิธีเปิด “นิทรรศการแสดงผลงาน 12 ปี แห่งความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์” โดยผู้บริหารจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ พร้อมทั้งการแสดงดนตรีพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงในพิธีเปิดนิทรรศการฉลองครบรอบ 12 ปี ความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยอย่างสวยงาม ซึ่งนิทรรศการฯ นี้จะยังคงมีต่อเนื่องไปเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้าชม ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ มหานครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 02 เมษายน 2561 เวลา 17:06:33