อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษา ณ มหานครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย และ Assoc.Prof.Hu  Lin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน ได้นำคณะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในกลุ่มเทศบาลนครขอนแก่น ผู้บริหารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปศึกษาดูงานในโครงการทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษา ณ มหานครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2561 ซึ่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์นำโดย Prof.Jin Yule รองอธิการบดี และ Assoc.Prof.Wang  Jing คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในโครงการนี้คณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น การเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาการศึกษาและบุคลากรครูของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และในหัวข้อการปฏิรูปการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการจัดการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศ อีกทั้งคณะฯได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท CloudWalk Technology ผู้นำด้าน AI (Artificial Intelligence) ตั้งอยู่ในเขต Liangjiang  และได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมหานครฉงชิ่ง รวมไปถึงการทัศนศึกษามรดกทางธรรมชาติของโลกระดับ AAAAA ที่อู่หลงและภูเขานางฟ้า นอกเหนือไปจากนั้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะฯ ได้มีโอกาสร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์” ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16:12:15