อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายไทย และรศ.หู หลิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายจีน ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน การจัดตั้งศูนย์สอบย่อยวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน และการจัดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ YCT กับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โดย ดร.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ และได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือและการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:16:59