อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายไทย และรศ.หู หลิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายจีน ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน การจัดตั้งศูนย์สอบย่อยวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน และการจัดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ YCT  กับโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม โดย นายวิญา  วงศ์ลิขิตปัญญา ผู้อำนวยการ ,โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดย นายชาญชัย  คทาเหม รองผู้อำนวยการ, โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง นายวิชิน   หมื่นศรีจูม ผู้อำนวยการ และโรงเรียนฮั่วเคี้ยวบุรีรัมย์ ได้เจรจาข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน การจัดตั้งศูนย์สอบย่อยวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน และการจัดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ YCT

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:47:06