อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ป็นวิทยากรในโครงการค่ายวิชาการและวัฒนธรรมจีน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้เชิญบุคลกรและอาจารย์ชาวจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในโครงการค่ายวิชาการและวัฒนธรรมจีน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2561 ณ บ้านพักรับรองเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 30 คน

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15:48:20