อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทศกาลวัฒนธรรมอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่2

วันที่ 15 สิงหาคม 2561  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆได้จัดเทศกาลวัฒนธรรมอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่2

โดยมีบุคคลสำคัญที่มากล่าวต้อนรับและเปิดงานประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คุณเลี่ยว จวิ้นยวิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน คุณ ซ่ง ลั่วยวิน เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครทูตจีนประจำจังหวัดขอนแก่น รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.  รศ.ดร หู หลิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ(ฝ่ายจีน) ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ(ฝ่ายไทย)

       ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ(ฝ่ายไทย)กล่าวว่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ เป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน และเผยแพร่วัฒนธรรมในด้านต่างๆรวมถึงประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันยาวนานแก่คนไทยให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางอาหารจีนอันเป็นที่นิยมและมีความเป็นเอกลักษณ์มีความหลากหลายเกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เทศกาลวัฒนธรรมอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่2

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08:56:23