ติดต่อเรา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

อีเมล : confucius@kku.ac.th,confucius_kku@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-4320-4142 | โทรสาร : 0-4320-4145