เกี่ยวกับการสมัครสอบ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับการสมัครสอบ HSK HSKK YCT

เมนูกำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปี 2561 สามารถดาว์นโหลดได้ที่ เมนูลิงค์เกี่ยวข้อง หรือ https://confucius.kku.ac.th/home/th/index.php/home/link_web กรุณาโทรสอบถามรายละเอียดที่ 043-204142 ขออภัยในความไม่สะดวก