เกี่ยวกับการสมัครสอบ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับการสมัครสอบ HSK HSKK YCT


การสมัครสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน HSK , HSKK และ YCT

สำหรับผู้ที่จะสอบที่สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ www.chinesetest.cn เท่านั้น


กำหนดการรับสมัครสอบ  HSK   ประจำปี 2560

ครั้งที่วันสอบเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์
และชำระเงิน
考试时间纸笔在线报名开始时间纸笔在线报名截止时间
 成绩公布日期 
114/01/201715/11/2016 15/12/201621/02/2017
212/02/201713/12/201613/01/201712/03/2017
319/03/201717/01/201717/02/201719/04/2017
422/04/201723/02/201726/03/201722/05/2017
520/05/201720/03/201723/04/201720/06/2017
611/06/201712/04/201715/05/201711/07/2017
715/07/201715/05/201718/06/201715/08/2017
812/08/201713/06/201716/07/201712/09/2017
917/09/201718/07/201721/08/201717/10/2017
1015/10/201715/08/201718/09/201715/11/2017
1111/11/201712/09/201715/10/201711/12/2017
1203/12/201703/10/201706/11/201703/01/2018

ค่าสมัครแต่ละระดับ ของ HSK

ระดับที่ 1   (一级)  =   500 บาท

ระดับที่ 2   (二级)  =   700 บาท

ระดับที่ 3   (三级)  =   900 บาท

ระดับที่ 4   (四级)  =   1,200 บาท

ระดับที่ 5   (五级)  =   1,600 บาท

ระดับที่ 6   (六级)  =    2,000 บาท

วิธีการสมัครและชำระค่าสมัครสอบ (ใช้วิธีเดียวกันทั้ง HSK / HSKK /YCT)

 1. สมัครด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn  โดยให้ดำเนินตามขั้นตอนให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อสมัครเสร็จการแคปหน้าจอในขั้นตอนสุดท้าย

ข้อควรระวังในการสมัครสอบ!!! 

- ชื่อที่ใช้ในการสมัครสอบ ควรจะกรอกเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงตามบัตรประชาชนและพาสปอร์ต ควรตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง ไม่ควรควรใช้ภาษาไทยในการพิมพ์ชื่อเพราะหากพิมพ์โดย

  ตัวอักษรภาษาไทยแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ในใบรับรองผลคะแนนก็จะเป็นภาษาไทย ซึ่งอาจไม่เหมาะสมในการนำไปใช้ ในระดับสากล- หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบหากใช้เลขประจำตัวประชาชนให้เลือก 身份证 หากใช้เลขพาสปอร์ตให้เลือก 护照 โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนทำการยืนยันในขั้นตอน

-  ในขั้นตอนการอัพโหลดรูปประจำตัว ขอให้เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา หากไม่สามารถอัพโหลดรูปได้ สามารถนำรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว มาส่งในวันสอบ 1 รูปต่อการสอบ 1 ระดับ

2.การชำระเงินค่าสมัครสอบ

พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา ***ชำระผ่านธนาคารเท่านั้น *** สถานะการชำระจะเปลี่ยน หลังจากชำระเงินค่าสมัคร 1 สัปดาห์ พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกที่นี่ 

(ในการสมัครพิมพ์ใบชำระค่าสมัครครั้งแรกต้องใช้อีเมล ของผู้สมัครสอบเท่านั้น และชื่อบนใบชำระเงินที่นำไปชำระที่ธนาคารต้องเป็นชื่อของผู้สอบเท่านั้น *** ห้ามใส่ชื่อผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ทำการสมัครให้)

เบอร์โทรศัพท์ 043-204142 เพื่อสอบถามข้อมูล หรือติดต่อที่ E-mail : hsk_cikku@hotmail.com

สถานที่สอบ 

 อาคารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านหลังวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น)

เลขที่นั่งสอบและห้องสอบ

  สามารถตรวจสอบได้ที่สถาบันฯในวันสอบ

เวลาสอบ HSK

ระดับที่ 1       13.30 –  14.10 น.

ระดับที่ 2       09.00 -  09.55 น.

ระดับที่ 3       13.30 - 15.00 น.

ระดับที่ 4       09.00 - 10.45 น.

ระดับที่ 5       13.30 - 15.35 น.

ระดับที่ 6       09.00 - 11.20 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ สามารถเข้าระบบที่สมัครสอบและพิมพ์ใบเข้าห้องสอบและนำมาในวันสอบ

      หากไม่ได้นำมาสามารถขอรับได้ที่สถาบันฯในวันสอบ โดยจะมีค่าใช้จ่าย ฉบับละ 20 บาท)

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ

การดูผลสอบ 

   หลังจากสอบ 1 เดือน สามารถดูผลสอบได้ด้วยตนเอง บนเว็บไซต์ที่สมัครสอบ โดยการกรอกเลขประจำตัวสอบและชื่อผู้สอบ

   หลังจากสอบ 45 วัน -2 เดือน ผลสอบจะจัดส่งจากศูนย์สอบปักกิ่งมากถึงที่สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเมื่อผลสอบมาถึงทางสถาบันฯ จะประกาศบนเว็บไซต์ของสถาบัน เฟสบุ๊ค และไลน์สถาบันฯ

การรับผลสอบและการขอรับผลสอบทางไปรษณีย์ 

    -  การรับผลสอบ 

        สามารถติอต่อรับได้ที่สถาบันฯ ใน วันและเวลาราชการ

        หากมีผู้อื่นมารับแทน ขอให้แจ้งชื่อผู้สอบ วันเวลาที่สอบ และระดับที่สอบให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา

   - การขอรับผลสอบทางไปรษณีย์

    ให้ทำการติดต่อที่สำนักงานสถาบันฯ ในวันสอบเพื่อขอแบบฟอร์มกรอกข้อมูลในการส่งไปรษณีย์  ทางสถาบันฯ จะจัดส่งแบบ EMS เท่านั้น 

    โดยจะมีค่าดำเนินการฉบับละ 50 บาท หากสอบมากกว่า 1 ระดับในรอบเดียวกัน สามารถส่งในซองเดียวกันได้ โดยจะคิดเพิ่มอีกฉบับละ 20 บาท

    เมื่อผลสอบมาถึงทางสถาบันฯจะดำเนินการคัดแยกและจัดส่งให้

__________________________________________________________________________________________________________

กำหนดการรับสมัครสอบ  HSKK   ประจำปี 2560

ครั้งที่วับสอบเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์
สอบแบบกระดาษ
考试时间在线报名开始时间纸笔在线报名截止时间成绩公布日期
112/02/201713/12/201613/01/201712/03/2017
219/03/201717/01/201717/02/201719/04/2017
320/05/201720/03/201723/04/201720/06/2017
415/07/201715/05/201718/06/201715/08/2017
503/12/201703/10/201706/11/201703/01/2018

ค่าสมัครแต่ละระดับ ของ HSKK

ระดับต้น (初级)  =   500 บาท

ระดับกลาง (中级)  =   700 บาท

ระดับสูง (高)  =   800 บาท

เวลาสอบ HSKK

ทุกระดับ 16.30 น เป็นต้นไป

__________________________________________________________________________________________________________

กำหนดการรับสมัครสอบ  YCT 2560

ครั้งที่วับสอบเปิดรับสมัครสอบปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์
ผ่านเว็บไซต์และชำระเงิน
考试时间在线报名开始时间在线报名截止时间成绩公布时间
111/02/201712/12/201712/01/201711/03/2017
218/03/201716/01/201719/02/201718/04/2017
313/05/201713/03/201716/04/201713/06/2017
419/08/201719/06/201723/07/201719/09/2017
518/11/201718/09/201722/10/201718/12/2018

ค่าสมัครแต่ละระดับ ของ YCT

ระดับที่ 1   (一级)  =   100 บาท

ระดับที่ 2   (二级)  =   200 บาท

ระดับที่ 3   (三级)  =   300 บาท

ระดับที่ 4   (四级)  =   400 บาท

เวลาสอบ YCT

ทุกระดับเริ่มเวลา  09.00 น