เกี่ยวกับการสมัครสอบ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับการสมัครสอบ HSK HSKK YCT

ช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 

ติดตามวันเวลาสอบ ขั้นตอนการสมัคร และการชำระเงิน ได้ที่ https://www.facebook.com/confucius.kku/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 043-204142 ในวันและเวลาราชการ

 

*** ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-2019 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับผู้สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะเข้ามาในบริเวณอาคารเมื่อได้รับการอนุญาตเท่านั้น

2. ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้หรืออาการอื่นๆที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

3. ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะต้องล้างมือฆ่าเชื้อโรคตามจุดที่สถาบันฯจัดเตรียมไว้ให้

4.ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะต้องสวมหน้ากากอนามัย

     ขอความกรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

*** โปรดศึกษากำหนดการ วันสอบ วันเปิดรับสมัคร วันปิดรับสมัคร และวันประกาศผลคะแนนโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง ทั้งนี้ผลสอบไม่สามารถทำการเร่งวันเวลาให้เร็วกว่าเดิมได้ จะเป็นไปตามกำหนดการเท่านั้น หากรอบใดมีการเปลี่ยนแปลงสถาบันจะประกาศแจ้งเป็นกรณีพิเศษ