ภาษาและวัฒนธรรม สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการประจำเดือนมีนาคม2558

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“本” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:我是一片云、彩云追月、五月的鲜花、梦中人,บทความน่าเรียนรู้:鼓浪屿:海上花园 เกาะกู่ลั่งอวี่ สวนบุปผาบนผืนน้ำ

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“鼻” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:一帘幽梦、云南美、保卫黄河、童年,บทความน่าเรียนรู้:中国历史文化名街福州三方七巷第一集 สามตรอกเจ็ดซอยแห่งฝูโจว ถนนลือชื่อแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน ตอนที่ 1

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“比” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:想你、相约酒吧、你最珍贵、我只能爱你,บทความน่าเรียนรู้:中国历史文化名街福州三方七巷第二集 สามตรอกเจ็ดซอยแห่งฝูโจว ถนนลือชื่อแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน ตอนที่ 2

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“笔” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:至少还有你、敖包相会、我爱祖国的蓝天、中国白首爱国歌曲,บทความน่าเรียนรู้:中国历史文化名街福州三方七巷第三集 สามตรอกเจ็ดซอยแห่งฝูโจว ถนนลือชื่อแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน ตอนที่ 3

.....

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 17:12:38