ภาษาและวัฒนธรรม สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการประจำเดือนเมษายน 2558

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“币” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:你好吗、我知道你很难过、小苹果、读你,บทความน่าเรียนรู้:为什么中国人以左为大、泰国人以右为大? ทำไมคนจีนถือซ้ายเป็นใหญ่? ทำไมคนไทยถือว่าขวาเป็นใหญ่?

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“币” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:你的眼神、默默祝福你、我们走在大路上、不是你错不是我错,บทความน่าเรียนรู้:“三羊开泰” สามแพะเบิกทาง

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“边” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:玫瑰玫瑰我爱你、朋友你寂寞吗?、唱支山歌给党听、昨夜你对我一笑บทความน่าเรียนรู้:“大老爷”与“虎爷”第一集 ที่มาของ “เจ้าพ่อเสือ” และ “ตั่วเหล่าเอี๊ย” ตอนที่

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“变” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:爱你一生一世、陪你一起老、翻身农奴把歌唱、今夜身边没有你,บทความน่าเรียนรู้:“大老爷”与“虎爷”第二集 ที่มาของ “เจ้าพ่อเสือ” และ “ตั่วเหล่าเอี๊ย” ตอนที่ 2

......

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:13:58