ภาษาและวัฒนธรรม สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการประจำเดือนพฤษภาคม2558

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“便” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:祝你平安、真心英雄、咱们工人有力量,บทความน่าเรียนรู้:“鼓浪屿 中国最美五大城区之首第一集” เกาะเปียโนอันดับหนึ่งในห้าเมืองที่สวยที่สุดของจีนตอนที่ 1

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“表” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:寒星、风从哪里来、边疆处处赛江南,บทความน่าเรียนรู้:“鼓浪屿 中国最美五大城区之首第二集” เกาะเปียโนอันดับหนึ่งในห้าเมืองที่สวยที่สุดของจีนตอนที่ 2

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“别” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:何必去烧香、随风去、我爱北京天安门、放心去飞, บทความน่าเรียนรู้:“鼓浪屿 中国最美五大城区之首第三集” เกาะเปียโนอันดับหนึ่งในห้าเมืองที่สวยที่สุดของจีนตอนที่ 3

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“病” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:往事只能回味、一生爱你千百回、北京颂歌、回娘家,บทความน่าเรียนรู้:“唐三藏的勤奋与威德第一集”วิริยบารมีของพระถังซัมจั๋งตอนที่ 1

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“不” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:天路、365里路、祖国颂,บทความน่าเรียนรู้:“唐三藏的勤奋与威德第二集”วิริยบารมีของพระถังซัมจั๋งตอนที่ 2

.....

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:14:07