ภาษาและวัฒนธรรม สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการประจำเดือนกรกฎาคม2558

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“才 ” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:我只在乎你、只要有你、当兵的人、我是一只小小鸟,บทความน่าเรียนรู้:“西禅寺 福州五大禅林之一第一集” วัดซีฉาน หนึ่งในห้ามหาอารามแห่งฝูโจวตอนที่ 1

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“财” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:但愿人长久、追梦人、中国人บทความน่าเรียนรู้:“西禅寺 福州五大禅林之一第二集” วัดซีฉาน หนึ่งในห้ามหาอารามแห่งฝูโจวตอนที่ 2

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“菜” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:五月的风、星空、五星红旗、月牙五更, บทความน่าเรียนรู้:“龙生九子是哪九子?第一集” ลูกมังกรทั้งเก้ามีอะไรบ้างตอนที่ 1

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“参” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:枫叶飘飘、飘零的落花、红旗飘飘、漂洋过海来看你,บทความน่าเรียนรู้:“龙生九子是哪九子?第二集” ลูกมังกรทั้งเก้ามีอะไรบ้างตอนที่ 2

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ :“餐” ,เรียนภาษาจีนจากบทเพลง:青春舞曲、远走高飞、青藏高原、远飞的梦舟,บทความน่าเรียนรู้:“龙生九子是哪九子?第三集” ลูกมังกรทั้งเก้ามีอะไรบ้างตอนที่ 3

......

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:14:16