ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

สามารถรับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK รอบวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ได้แล้ว ที่สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านที่แนบซองเพื่อส่งผลสอบกลับ ทางสถาบันฯ จะจัดส่งให้ตามที่อยู่

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 02 ตุลาคม 2558 เวลา 09:23:19