ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK รอบวันที่ 14 มิ.ย. 2558

รับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK รอบวันที่ 14 มิ.ย. 2558  ส่วนใครที่แนบซองมาทางสถาบันจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ให้มา

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 17:28:57