ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK รอบวันที่ 17 ตุลาคม 2558

 รับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK รอบวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ส่วนผู้ที่แนบซองมาทางสถาบันจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ให้มา

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 17:28:43