ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK รอบวันที่ 9 มกราคม 2559

 รับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK รอบวันที่ 9 มกราคม 2559 ส่วนผู้ที่แนบซองมาทางสถาบันจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ให้มา

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 17:23:59