ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT รอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

        รับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT รอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านใดที่ยื่นความประสงค์ขอรับผลสอบทาง EMS ทางสถาบันจะจัดส่งให้ต่อไป

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 17:27:50