ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK รอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

      รับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK รอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านใดที่ยื่นความประสงค์ขอรับผลสอบทาง EMS ทางสถาบันจะจัดส่งให้ต่อไป

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 17:28:16