ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอประกาศแจ้ง เกี่ยวกับชำระค่าสมัครสอบ HSK/HSKK/YCT

           สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประกาศแจ้ง เกี่ยวกับชำระค่าสมัครสอบ HSK/HSKK/YCT โดยเริ่มตั้งแต่รอบสอบ 22 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครทุกคนชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยการปริ้นท์ใบชำระค่าสมัคร ไปชำระที่ธนาคารเท่านั้น หลังจากชำระแล้วผู้สมัครไม่ต้องแจ้งผ่านทางอีเมล สถาบันฯจะประสานเรื่องข้อมูลกับธนาคารเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงิน(ยกเว้นการสมัครแบบกลุ่ม หรือศูนย์สอบย่อย ที่จะติดต่อกับสถาบันฯ เพื่อชำระโดยวิธีการอื่น) /// ขอยกเลิกการโอนเงินหรือมาชำระที่สถาบันฯ *** หากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://confucius.kku.ac.th/home/th/index.php/home/exam หรือ โทรสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 043-204142

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:04:38