ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดทุนสถาบันขงจื่อ 2017 (เกณฑ์ใหม่)

       รายละเอียดทุนสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2017 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครทุนดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://confucius.kku.ac.th/home/th/index.php/home/document

****ขอให้ศึกษาโดยละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง

 *** สำหรับรายชื่อบุคคลที่สถาบันฯจะออกหนังสือรับรองให้ ตามที่ได้ยื่นความจำนงไว้ในการประชุมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันจะประกาศรายชื่อในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ะ

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 03 มีนาคม 2560 เวลา 18:17:46