ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรอง(推荐信)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรอง(推荐信)

ในการใช้สมัครทุนสถาบันขงจื่อ โดยการสมัครผ่านสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ตามที่ได้ยื่นความจำนงไว้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560) รายชื่อสามารถดาว์นโหลดที่  http://confucius.kku.ac.th/home/th/index.php/home/document

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 06 มีนาคม 2560 เวลา 15:20:15